داخلی صفحه هرمزگان خبر
 
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مناقصه عمومی
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۱
بندرعباس- صبح ساحل- اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در نظر دارد فعالیت خدماتی (اعم از پذیرائی ، نظافت و... ) خود را در سال 1399 از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .
https://www.sobhesahel.com/ 
24/خرداد/1399//شناسه آگهی 875127
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در نظر دارد فعالیت خدماتی (اعم از پذیرائی ، نظافت و... ) خود را در سال 1399 از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید . متقاضیان می توانند جهت اخذ اوراق شرکت در مناقصه از تاریخ درج اولین آگهی به مدت(چهارده روز ) به آدرس سایت  تدارکات الکترونیک دولت( WWW. SETADIRAN.IR) مراجعه و ثبت نام نمایند. ضمنا" اصل 3 برگ فرم شرایط شرکت در مناقصه و ضمانتنامه بانکی به صورت فیزیکی به دبیرخانه این اداره کل به آدرس: بندرعباس – خیابان بنیاد شهید و امور ایثارگران – کوچه گوهران 13 – اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان  تحویل نمایند.

 
کد مطلب: 339509