صندوق اشتغال و کارآفرینی ايثارگران
 
برگزاری نشست کارشناسی مدیران صندوق اشتغال وکارآفرینی ایثارگران و بانک دی
۶ بهمن ۱۳۹۹ ۰۹:۲۲
ابلاغ دستورالعمل جدید اعطای تسهیلات به جامعه ایثارگری متقاضی بهره مندی از تسهیلات صندوق توسعه ملی
۳۰ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۱۹
برگزاری سی و یکمین جلسه شورای مدیران صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران
۲۲ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۳۷
انعقاد توافق نامه همکاری فیمابین صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران و بانک دی
۱۸ دی ۱۳۹۹ ۱۸:۰۲
نهایی شدن منشور اخلاقی صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران
۱۷ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۳۲
برگزاری جلسه معاون تعاون بنیاد تهران بزرگ با مدیران صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران
۱۵ دی ۱۳۹۹ ۰۸:۴۸
دیدار تعدادی از کارآفرینان حوزه کشاورزی و مدیرعامل صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران
۱۴ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۴۴
هماهنگی در زمینه ارائه خدمات غیر حضوری صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران
۱۴ دی ۱۳۹۹ ۱۰:۲۵
برگزاری نشست اداری مدیر عامل صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران با مدیرعامل سازمان مجتمع های فرهنگی سیاحتی کوثر
۱۴ دی ۱۳۹۹ ۰۸:۴۳