شهید حجت ا... سلیمانی نمادی از شجاعت و مقاومت

تاریخ انتشاريکشنبه ۱۳ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۲۶
کد مطلب : ۱۷۰۱۹۰
شهيد حجت الله سليماني در سال 1338 در روستاي چم آب ديده به جهان گشود دوران تحصيلي ابتدايي را در فضاي مملو از مهر و محبت در كنار پدرو مادر خويش در همين روستا سپري نمود
شهید حجت ا... سلیمانی نمادی از شجاعت و مقاومت
و در حين تحصيل به كمك وياري پدر خويش و كارهاي كشاورزي شتافت تا اينكه در سال 57 همزمان با جنبش مردم انقلابي جهت سرنگوني رژيم منحوس پهلوي به خدمت مقدس سربازي فرا خوانده شد و در اين ايام يكي از فعالان و بر پاكنندگان تظاهرات عليه رژيم ستم شاهي بود پس از اتمام خدمت نظام به عضويت نيروي انتظامي در ژاندارمري در آمد باگذشت 2 سال خدمت صادقانه در جبهه هاي مختلف و در سال 63 به عضويت رسمي سبز پوشان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمد تا اينكه از طرف فرمانده لشكر 11 به انگيزه رشادت شايستگي و لياقت بي نظير ايشان به سمت فرمانده گردان لشكر 11 امير منصوب گرديد كه سرانجام در عمليات غرورآفرين والفجر 10 درمنطقه عملياتي شاخ شميران به درجه رفيع شهادت نايل گرديد .