گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

تاریخ انتشارجمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۵
کد مطلب : ۲۲۶۸۶۹
آیین عطر افشانی گلزار شهدای شهرستانهای استان همزمان باسراسر کشور باحضور جمعی از مسئولین وبسیجیان برگزار گردید.
به گزارش ایثار واحد خراسان شمالی آیین عطر افشانی گلزار شهدای شهرستانهای استان  همزمان باسراسر کشوردر عصر روز 5شنبه 2آذر 96 باحضور جمعی از مسئولین وبسیجیان برگزار گردید.
این مراسم بمناسبت هفته بسیج باحضورمسئولین شهرستانی وخانواده های معظم شهدا وایثارگران وخواهران وبرادران بسیجی شهرستانها در گلزار مرکزی هرشهرستان انجام پذیرفت.
 این مراسم که باهمکاری ناحیه سپاه شهرستانها وبنیادشهیدبرگزارگردید،  شامل برنامه هایی ازقبیل مداحی اجرای تشریفات نظامی و سخنرانی بود.
 • گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

  گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

 • گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

  گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

 • گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

  گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

 • گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

  گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

 • گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

  گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

 • گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

  گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

 • گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

  گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

 • گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

  گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

 • گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

  گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

 • گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

  گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

 • گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

  گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

 • گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

  گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

 • گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

  گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

 • گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

  گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

 • گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

  گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

 • گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

  گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

 • گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

  گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

 • گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

  گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

 • گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

  گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

 • گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

  گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

 • گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

  گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

 • گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج

  گلباران گلزار شهدای شهرستانهای استان به مناسبت هفته بسیج