شهرستان درگز اولین سفر شهرستانی دور دوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی

تاریخ انتشارشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۵
کد مطلب : ۲۴۶۲۸۹