دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

تاریخ انتشارپنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۷
کد مطلب : ۲۶۵۲۴۸
به گزارش ایثارلرستان سیدحسین نازاریان مدیرکل بنیادشهید وامورایثارگران استان لرستان درسفر به شهرستان رومشکان به همراه مهندس درمنان فرماندار،حجت الاسلام فاطمی نیا امام جمعه ،حمید آزادبخت رئیس بنیاد رومشکان با مادروخانواده شهیدان فریدون امرایی ،ولی اله علیپور ملک علی سوری، جانبازان یارولی یاریان 65درصد،اسفندیار امرایی 55درصد دیدارکرداند.
 • دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

  دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

 • دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

  دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

 • دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

  دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

 • دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

  دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

 • دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

  دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

 • دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

  دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

 • دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

  دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

 • دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

  دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

 • دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

  دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

 • دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

  دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

 • دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

  دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

 • دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

  دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

 • دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

  دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

 • دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

  دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

 • دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

  دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

 • دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

  دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

 • دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

  دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

 • دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

  دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

 • دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان

  دیدار با ایثارگران شهرستان رومشکان