کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

سرخس، پانزدهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی

6 آذر 1397 ساعت 12:28


به گزارش ایثار واحد خراسان رضوی، پانزدهمین سفر شهرستانی حجت الاسلام حسین معصومی مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران خراسان رضوی به شهرستان سرخس با هدف دیدار چهره به چهره و گفتگو با ایثارگران این دیار برگزار شد.

آرشیو پانزده سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
1-شهرستان درگز اولین سفر شهرستانی دور دوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
2-دومین نشست صمیمی و دیدار چهره به چهره مدیرکل بنیاد خراسان رضوی با جامعه ایثارگری تربت حیدریه
3-سومین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی به شهرستان نیشابور
4-شهرستان گناباد، چهارمین سفر دور دوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
5-نشست صمیمی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی با خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان شهرستان کاشمر
6-قوچان، ششمین شهرستان دور دوم سفر مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
7-تربت جام، هفتمین سفر شهرستانی دور دوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
8- کلات، هشتمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
9-شهرستان بینالود نهمین سفر دور دوم مدیرکل و معاونین بنیاد خراسان رضوی
10-سبزوار، دهمین سفر شهرستانی مدیرکل و معاونین بنیاد خراسان رضوی
11-فریمان، یازدهمین سفر شهرستانی دور دوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
12- 
چناران، دوزادهمین سفر شهرستانی دور دوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
13-خواف، سیزدهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
14- تایباد، چهاردهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
15-سرخس، پانزدهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی

کد مطلب: 268512

آدرس مطلب: http://www.isaar.ir/fa/gallery/268512/1/سرخس-پانزدهمین-سفر-شهرستانی-مدیرکل-بنیاد-خراسان-رضوی

ايثار
  http://www.isaar.ir