بجستان، مقصد بیست و سومین سفر شهرستانی مدیر کل بنیاد خراسان رضوی

تاریخ انتشاردوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۸
کد مطلب : ۲۷۴۰۰۳
عکاس: نرجس محمدی
به گزارش ایثار واحد خراسان رضوی، بیست و سومین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی به شهرستان بجستان برگزار شد.
این سفر شهرستانی با هدف رسیدگی به وضعیت خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان برگزار می شود.

آرشیو بیست و سومین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
1-شهرستان درگز اولین سفر شهرستانی دور دوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
2-دومین نشست صمیمی و دیدار چهره به چهره مدیرکل بنیاد خراسان رضوی با جامعه ایثارگری تربت حیدریه
3-سومین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی به شهرستان نیشابور
4-شهرستان گناباد، چهارمین سفر دور دوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
5-نشست صمیمی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی با خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان شهرستان کاشمر
6-قوچان، ششمین شهرستان دور دوم سفر مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
7-تربت جام، هفتمین سفر شهرستانی دور دوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
8- کلات، هشتمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
9-شهرستان بینالود نهمین سفر دور دوم مدیرکل و معاونین بنیاد خراسان رضوی
10-سبزوار، دهمین سفر شهرستانی مدیرکل و معاونین بنیاد خراسان رضوی
11-فریمان، یازدهمین سفر شهرستانی دور دوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
12- چناران، دوزادهمین سفر شهرستانی دور دوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
13-خواف، سیزدهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
14- تایباد، چهاردهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
15-سرخس، پانزدهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
16-بردسکن، شانزدهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
17- خلیل آباد، هفدهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
18-​جوین، هجدهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 
19-جغتای، نوزدهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
20-​بیستمین سفر شهرستان مدیرکل بنیاد خراسان رضوی به خوشاب
21-فیروزه، بیست و یکمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
22- مه ولات مقصد بیست و دومین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
23-​بجستان، مقصد بیست و سومین سفر شهرستانی مدیر کل بنیاد خراسان رضوی