دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

تاریخ انتشارشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۳
کد مطلب : ۲۸۵۵۰۳
نازاریان گفت:ایثارگری‌در‌رگ‌وخون ایثارگران جاری است دراین سرکشی ها از نزدیک ایثارگرانی را میدیدیم که خانه وکاشانه آنها کاملا ازبین رفته ولی با روحیه دربین مردم وبه کمک آنها آمده بود
به گزارش" ایثارواحدلرستان "درپی بارشهای سیل آسای اخیر دراستان و واردشدن خسارتهای جبرا ناپذیر مالی به مردم لرستان سیدحسین نازاریان مدیرکل بنیادشهیدوامورایثارگران با سرکشی از شهرستانهای آسیب دیده از نزدیک مسائل ومشکلات ایثارگران را مشاهده کردوپیگیرآخرین وضعیت آسیب دیدگان از سیل شد.
سیدحسین نازاریان گفت:ایثارگری در رگ وخون ایثارگران جاری است دراین سرکشی ها از نزدیک ایثارگرانی را میدیدیم که خانه وکاشانه آنها کاملا ازبین رفته ولی با روحیه دربین مردم وبه کمک آنها آمده بود به گونه ای که اگرکسی آنهارانمی شناخت متوجه نمیشد که خودشان هم از سیل اخیر خسارت زیادی دیده اند.
وی گفت :خوشبختانه تا کنون گزارشی مبنی برفوت به ستاد گزارش نشده وامیدواریم با مدیریت درست منابع بتوانیم بخشی از خسارتهای وارده به خانواده های آسیب دیده را جبران جبران کنیم .
مدیر کل بنیادگفت:در سرکشی های که از شهرستانهای پلدختر ،نورآباد،الشتر،دورود،الیگودرز،بروجرد ،خرم آباد داشته ایم از نزدیک محل های حادثه دیده را بازدید کردیم که در این مکانها ایثارگران منازل مسکونی ومحل های کسب وکار خود را کاملا از دست داده اند ونیاز به اقدام کمک فوری دارند وهمچنین باتوجه به وضعیت پیش آمده وسرکشی از گلزارهای مطهر شهدا نیاز است کارگروه ساماندهی گلزار شهدای استان هرچه سریعتر تشکیل گردد.
 • دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

  دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

 • دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

  دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

 • دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

  دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

 • دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

  دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

 • دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

  دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

 • دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

  دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

 • دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

  دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

 • دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

  دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

 • دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

  دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

 • دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

  دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

 • دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

  دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

 • دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

  دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

 • دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

  دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

 • دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

  دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

 • دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

  دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

 • دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

  دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

 • دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

  دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

 • دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

  دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

 • دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

  دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

 • دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان

  دیداربا ایثارگران آسیب دیده ازسیل لرستان