قدردانی از معلمین ایثارگر درگزی به روایت تصویر

تاریخ انتشارشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۵
کد مطلب : ۲۸۷۸۳۸
عکاس: معصومه صابری