تشییع جانباز70درصد شهید محمد علی موالی سردرود برگزار شد

تاریخ انتشاردوشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۱
کد مطلب : ۲۹۴۹۴۳
با حضور گسرترده مردم و مسئولین و ، جانبازان 70درصد و مدیر کل بیناد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی مراسم تشییع جانباز70درصد شهید محمد علی موالی سردرود برگزار شد