کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

تشییع جانباز70درصد شهید محمد علی موالی سردرود برگزار شد

10 تير 1398 ساعت 11:01

با حضور گسرترده مردم و مسئولین و ، جانبازان 70درصد و مدیر کل بیناد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی مراسم تشییع جانباز70درصد شهید محمد علی موالی سردرود برگزار شدکد مطلب: 294943

آدرس مطلب: http://www.isaar.ir/fa/gallery/294943/1/تشییع-جانباز70درصد-شهید-محمد-علی-موالی-سردرود-برگزار

ايثار
  http://www.isaar.ir