گزارش تصویری

گردهمایی سنگر سازان بی سنگر در تبریز برگزارشد

تاریخ انتشاريکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۹
کد مطلب : ۳۰۹۱۴۸
گردهمایی سنگر سازان بی سنگر تیپ مهندسی رزمی 57فجر جهاد سازندگی استان آذربایجان شرقی در تبریز برگزارشد
 • گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان

  گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان

 • گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان

  گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان

 • گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان

  گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان

 • گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان

  گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان

 • گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان

  گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان

 • گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان

  گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان

 • گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان

  گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان

 • گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان

  گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان

 • گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان

  گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان

 • گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان

  گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان

 • گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان

  گردهمایی سنگر سازان بی سنگر7مهر1398عکس علی اسکندریان