گزارش تصویری

یادواره شهدای استان و 400 شهید بسیج کارگری در تبریز

تاریخ انتشاريکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۴۴
کد مطلب : ۳۰۹۱۵۵
یادواره 10هزارشهید استان آذربایجان شرقی و 400 شهید بسیج کارگری در تبریز برگزار شد
 • یادواره شهدای استان و 400 شهید بسیج کارگری در تبریز 7مهر1398عکس علی اسکندریان

  یادواره شهدای استان و 400 شهید بسیج کارگری در تبریز 7مهر1398عکس علی اسکندریان

 • یادواره شهدای استان و 400 شهید بسیج کارگری در تبریز 7مهر1398عکس علی اسکندریان

  یادواره شهدای استان و 400 شهید بسیج کارگری در تبریز 7مهر1398عکس علی اسکندریان

 • یادواره شهدای استان و 400 شهید بسیج کارگری در تبریز 7مهر1398

  یادواره شهدای استان و 400 شهید بسیج کارگری در تبریز 7مهر1398

 • یادواره شهدای استان و 400 شهید بسیج کارگری در تبریز 7مهر1398عکس علی اسکندریان

  یادواره شهدای استان و 400 شهید بسیج کارگری در تبریز 7مهر1398عکس علی اسکندریان

 • یادواره شهدای استان و 400 شهید بسیج کارگری در تبریز 7مهر1398عکس علی اسکندریان

  یادواره شهدای استان و 400 شهید بسیج کارگری در تبریز 7مهر1398عکس علی اسکندریان

 • یادواره شهدای استان و 400 شهید بسیج کارگری در تبریز 7مهر1398عکس علی اسکندریان

  یادواره شهدای استان و 400 شهید بسیج کارگری در تبریز 7مهر1398عکس علی اسکندریان

 • یادواره شهدای استان و 400 شهید بسیج کارگری در تبریز 7مهر1398عکس علی اسکندریان

  یادواره شهدای استان و 400 شهید بسیج کارگری در تبریز 7مهر1398عکس علی اسکندریان

 • یادواره شهدای استان و 400 شهید بسیج کارگری در تبریز 7مهر1398عکس علی اسکندریان

  یادواره شهدای استان و 400 شهید بسیج کارگری در تبریز 7مهر1398عکس علی اسکندریان

 • یادواره شهدای استان و 400 شهید بسیج کارگری در تبریز 7مهر1398عکس علی اسکندریان

  یادواره شهدای استان و 400 شهید بسیج کارگری در تبریز 7مهر1398عکس علی اسکندریان

 • یادواره شهدای استان و 400 شهید بسیج کارگری در تبریز 7مهر1398

  یادواره شهدای استان و 400 شهید بسیج کارگری در تبریز 7مهر1398