روایت تصویری از فعالیت های بنیاد سربیشه در هفته دفاع مقدس

تاریخ انتشاردوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۰
کد مطلب : ۳۰۹۲۹۳
  • روایت تصویری از فعالیت های بنیاد سربیشه در هفته دفاع مقدس

    روایت تصویری از فعالیت های بنیاد سربیشه در هفته دفاع مقدس

  • روایت تصویری از فعالیت های بنیاد سربیشه در هفته دفاع مقدس

    روایت تصویری از فعالیت های بنیاد سربیشه در هفته دفاع مقدس