به مناسبت نودوهشتمین مراسم سالگرد شهید روحانی میرزاکوچک خان جنگلی

مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مصلح در مرقد میرزا در سلیمانداراب رشت

تاریخ انتشاردوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۹
کد مطلب : ۳۱۷۷۳۸