آغاز دهه فجر شبستر:

زنگ انقلاب در شبستر به صدا در آمد

تاریخ انتشاريکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۰
کد مطلب : ۳۲۶۸۰۱
زنگ انقلاب بمناسبت آغاز دهه فجر چهل و یکمین سالگرد انقلاب شکوهمنداسلامی ایران در شبستر به صدا در آمد
 • نواختن زنگ انقلاب بمناسبت آغاز دهه فجر چهل و یکمین سالگرد انقلاب شکوهمنداسلامی ایران

  نواختن زنگ انقلاب بمناسبت آغاز دهه فجر چهل و یکمین سالگرد انقلاب شکوهمنداسلامی ایران

 • نواختن زنگ انقلاب بمناسبت آغاز دهه فجر چهل و یکمین سالگرد انقلاب شکوهمنداسلامی ایران

  نواختن زنگ انقلاب بمناسبت آغاز دهه فجر چهل و یکمین سالگرد انقلاب شکوهمنداسلامی ایران

 • نواختن زنگ انقلاب بمناسبت آغاز دهه فجر چهل و یکمین سالگرد انقلاب شکوهمنداسلامی ایران

  نواختن زنگ انقلاب بمناسبت آغاز دهه فجر چهل و یکمین سالگرد انقلاب شکوهمنداسلامی ایران

 • نواختن زنگ انقلاب بمناسبت آغاز دهه فجر چهل و یکمین سالگرد انقلاب شکوهمنداسلامی ایران

  نواختن زنگ انقلاب بمناسبت آغاز دهه فجر چهل و یکمین سالگرد انقلاب شکوهمنداسلامی ایران

 • نواختن زنگ انقلاب بمناسبت آغاز دهه فجر چهل و یکمین سالگرد انقلاب شکوهمنداسلامی ایران

  نواختن زنگ انقلاب بمناسبت آغاز دهه فجر چهل و یکمین سالگرد انقلاب شکوهمنداسلامی ایران

 • نواختن زنگ انقلاب بمناسبت آغاز دهه فجر چهل و یکمین سالگرد انقلاب شکوهمنداسلامی ایران

  نواختن زنگ انقلاب بمناسبت آغاز دهه فجر چهل و یکمین سالگرد انقلاب شکوهمنداسلامی ایران

 • نواختن زنگ انقلاب بمناسبت آغاز دهه فجر چهل و یکمین سالگرد انقلاب شکوهمنداسلامی ایران

  نواختن زنگ انقلاب بمناسبت آغاز دهه فجر چهل و یکمین سالگرد انقلاب شکوهمنداسلامی ایران