دیدار با امام جمعه شبستر:

در شبستر تجدید بیعت با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار شد

تاریخ انتشاريکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۱
کد مطلب : ۳۲۶۸۲۳
 • دیدار و عرض تبریک مسئولین ادارات بمناسبت آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی با امام جمعه شهرستان شبستر

  دیدار و عرض تبریک مسئولین ادارات بمناسبت آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی با امام جمعه شهرستان شبستر

 • دیدار و عرض تبریک مسئولین ادارات بمناسبت آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی با امام جمعه شهرستان شبستر

  دیدار و عرض تبریک مسئولین ادارات بمناسبت آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی با امام جمعه شهرستان شبستر

 • دیدار و عرض تبریک مسئولین ادارات بمناسبت آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی با امام جمعه شهرستان شبستر

  دیدار و عرض تبریک مسئولین ادارات بمناسبت آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی با امام جمعه شهرستان شبستر

 • دیدار و عرض تبریک مسئولین ادارات بمناسبت آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی با امام جمعه شهرستان شبستر

  دیدار و عرض تبریک مسئولین ادارات بمناسبت آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی با امام جمعه شهرستان شبستر

 • دیدار و عرض تبریک مسئولین ادارات بمناسبت آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی با امام جمعه شهرستان شبستر

  دیدار و عرض تبریک مسئولین ادارات بمناسبت آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی با امام جمعه شهرستان شبستر