سیزدهمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران کردستان

تاریخ انتشارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۳
کد مطلب : ۳۳۷۳۹۵
سیزدهمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران به مناسبت فتح خرمشهر؛ روز ملی ایثار، مقاومت و پیروزی در استان کردستان به صورت مجازی برگزار شد.
 • سیزدهمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران کردستان

  سیزدهمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران کردستان

 • سیزدهمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران کردستان

  سیزدهمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران کردستان

 • سیزدهمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران کردستان

  سیزدهمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران کردستان

 • سیزدهمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران کردستان

  سیزدهمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران کردستان

 • سیزدهمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران کردستان

  سیزدهمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران کردستان

 • سیزدهمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران کردستان

  سیزدهمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران کردستان

 • سیزدهمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران کردستان

  سیزدهمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران کردستان

 • سیزدهمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران کردستان

  سیزدهمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران کردستان