همایش چهل کتاب، چهل سال پایداری

تاریخ انتشاريکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۲۱
کد مطلب : ۳۵۳۳۵۰
عکاس: رحمان آسترکی