18 شهید یادگار 26 آذر در لرستان

تاریخ انتشارچهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۵۹
کد مطلب : ۱۰۳۱۴۰
لرستان 18 شهید در 26 آذر تقدیم انقلاب نموده است.
18 شهید یادگار 26 آذر در لرستان

شهید غلام آبکتی: 1365 پلدختر
شهید مجید اسماعیلی: 1360 ازنا
شهید سیدروح اله موسویان: 1360 ازنا
شهید امیرحسین پاپی چشمه: 1360 ازنا
شهید نصراله ملکی حسنوند: 1361 خرمشهر
شهید حسن دهقان: 1360 ازنا
شهید محمد دهقان: 1360 ازنا
شهید شیرعلی رحمتی: 1365 پلدختر
شهید علی مولا رحمتی: 1365 پلدختر
شهید موسی رحمتی: 1365 دربندیخان
شهید حسین سرلکی هندوکش: 1362 فکه
شهید رازی سیفی بلمکی: 1365 پلدختر
شهید خدامراد عادلی تلی: 1365 پلدختر
شهید محمد عسگری: 1361 عین خوش
شهید حسن غیابی: 1364 دربندیخان
شهید رضا قلندری: 1365 پلدختر
شهید حجت اله متش: 1360 بستان
شهید محمدحمید نقدی پوردکاموند: 1362 پاسگاه زید عراق