کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

18 شهید یادگار 26 آذر در لرستان

26 آذر 1393 ساعت 9:59

لرستان 18 شهید در 26 آذر تقدیم انقلاب نموده است.


شهید غلام آبکتی: 1365 پلدختر
شهید مجید اسماعیلی: 1360 ازنا
شهید سیدروح اله موسویان: 1360 ازنا
شهید امیرحسین پاپی چشمه: 1360 ازنا
شهید نصراله ملکی حسنوند: 1361 خرمشهر
شهید حسن دهقان: 1360 ازنا
شهید محمد دهقان: 1360 ازنا
شهید شیرعلی رحمتی: 1365 پلدختر
شهید علی مولا رحمتی: 1365 پلدختر
شهید موسی رحمتی: 1365 دربندیخان
شهید حسین سرلکی هندوکش: 1362 فکه
شهید رازی سیفی بلمکی: 1365 پلدختر
شهید خدامراد عادلی تلی: 1365 پلدختر
شهید محمد عسگری: 1361 عین خوش
شهید حسن غیابی: 1364 دربندیخان
شهید رضا قلندری: 1365 پلدختر
شهید حجت اله متش: 1360 بستان
شهید محمدحمید نقدی پوردکاموند: 1362 پاسگاه زید عراق


کد مطلب: 103140

آدرس مطلب: http://www.isaar.ir/fa/news/103140/18-شهید-یادگار-26-آذر-لرستان

ايثار
  http://www.isaar.ir