>> وصيتنامه شهيد عبدالصمد اميريان فارساني | ايثار

وصيتنامه شهيد عبدالصمد اميريان فارساني

تاریخ انتشارسه شنبه ۹ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۳۷
کد مطلب : ۱۰۴۱۸۵
وصيتنامه شهيد عبدالصمد اميريان فارساني

سردار شهيد عبدالصمد  اميريان فارساني   ؛ 

 متولد اول  فرودين ۱۳۴۴ فارسان  ؛

شهادت  ۲۵  اسفند  ۱۳۶۳  عمليات بدر شرق دجله ؛ 

 فرازي از وصيت نامه شهيد .

دوستان من مبا دا صحنه را خالي كنيد كه دشمن در كمين است ؛ سپاه پاسداران و بسيج  كه يكي از قويترين  بازوهاي  امام  است  پشتيبان باشيد ؛ اي امام عزيز با تو پيمان مي بنديم  كه تا آخرين لحظه زندگيمان  دست از تو بر نخواهيم داشت ۰