مزایده عمومی 94/1 "خودرو"

تاریخ انتشاردوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۲۴
کد مطلب : ۱۱۷۲۴۳
مزایده عمومی 94/1 "خودرو" نوبت اول
مزایده عمومی 94/1 "خودرو"

 


آگهي مزايده عمومي به شماره 1/94 نوبت اول اداره كل بنياد شهيد و امورايثارگران استان آذربايجان شرقي در نظر دارد تعداد 14 دستگاه خودرو مازاد بر نياز خود را با مشخصات ذيل از طريق مزايده به فروش برساند متقاضيان مي توانند از تاريخ درج اين آگهي به مدت 12 روز جهت بازديد از خودروها و دريافت اسناد شرايط مزايده به اداره پشتيباني اين اداره كل واقع در بلوار استاد شهريار - جنب خيابان كلكار ( تلفن تماس 36580880 ) مراجعه نمايند ضمنا" نوبت دوم آگهي در همين روزنامه و در تاريخ 27/2/94 منتشر خواهد شد اهم اطلاعات و شرایط مزایده:
 1- تمام خودروها قابليت شماره گذاري مجدد را با شرايط خاص خود دارا مي باشد
 2- ميزان سپرده جهت شركت در مزايده 10%قيمت كارشناسي (پايه )براي هر خودرو به شرح شرايط مزايده خواهد بود
 3- آخرين مهلت دريافت اسناد و شرايط مزايده پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخه 31/3/94 خواهد بود
 4-مهلت تحويل اسناد و قيمت پيشنهادي از تاريخ 2/3/94 تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخه 12/3/94 خواهد بود
 5- زمان بازگشائي پاكات قيمت پيشنهاد راس ساعت 11 روز يكشنبه مورخه 17/3/94 در محل نماز خانه يا سالن اجتماعات بنياد خواهد بود 
نوع خودرو                                 مدل                 قیمت کارشناسی (پایه )به ریال
سواری نیسان پاترول                   مدل76             قیمت کارشناسی (پایه )120000000ریال
سواری پژو 405 جی ال ایکس       مدل 80            قیمت کارشناسی (پایه ) 74000000 ریال
سواری وانت پیکان                      مدل 79            قیمت کارشناسی (پایه ) 50000000 ریال
سواری وانت نیسان                    مدل64            قیمت کارشناسی (پایه )42000000 ریال
سواری پژو آردی1600                 مدل 85            قیمت کارشناسی (پایه )  80000000 ریال
سواری پژو روآ                           مدل 85            قیمت کارشناسی (پایه )80000000ریال
سواری پژو روآ                           مدل 85            قیمت کارشناسی (پایه )82000000ریال
سواری پژو روآ                           مدل 85            قیمت کارشناسی (پایه ) 88000000 ریال
سواری پژو روآ                           مدل 86            قیمت کارشناسی (پایه ) 89000000 ریال
سواری پژو روآ                          مدل  85            قیمت کارشناسی (پایه )92000000 ریال
سواری پژو روآ                           مدل 87            قیمت کارشناسی (پایه )105000000ریال
سواری پژو روآ                          مدل  87            قیمت کارشناسی (پایه )105000000 ریال
سواری پژو روآ                          مدل 87             قیمت کارشناسی (پایه )125000000ریال
سواری پژو روآ                          مدل 87             قیمت کارشناسی (پایه )45000000ریال

اداره کل بنیاد شهید وامورایثارگران استان آذربایجان شرقی