آگهي مناقصه عمومي شماره 1/94

تاریخ انتشارسه شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۱۰
کد مطلب : ۱۱۷۳۸۰
آگهي مناقصه عمومي شماره 1/94
آگهي مناقصه عمومي شماره 1/94
آگهي مناقصه عمومي شماره 1/94 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان آذرربايجان شرقي در نظر دارد با خريد و نصب پروفيل UPVC نسبت به دوجداره كردن درب و پنجره هاي ساختمان اداري خود ( ستاد استان و بنياد شهرستان تبريز ) اقدام نمايد . لذا متقاضيان جهت شركت در مناقصه مي توانند به مدت 6 روز از تاريخ درج اين آگهي در وقت اداري جهت بازديد از محل هاي ياد شده و همچنين دريافت شرايط و اسناد مناقصه ( فرمهاي شماره 2و 1 ) به اداره پشتيباني اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان واقع در بلوار استاد شهريار اول خيابان گلكار مراجعه نمايند تلفن تماس 80880 041365 مهلت تحويل اسناد ( قيمت پيشنهادي و ساير مدارك مثبته ) از تاريخ 03/03/94 لغايت پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 12/03/94 بوده و زمان بازگشايي پاكت قيمتهاي پيشنهادي رأس ساعت 10 صبح روز شنبه 16/03/94 در محل سالن اجتماعات ساختمان اداري اداره كل بنياد خواهد بود . شايان ذكر است نوبت دوم اين آگهي روز دو شنبه مورخ 28/02/94 در همين روز نامه منتشر خواهد شد . قابل ذكر است مشخصات كامل اجناس مورد نياز و ساير لوازم جانبي ديگر كه عمدتاً از نوع پروفيل UPVC درب و پنجره مي باشد بطور كامل با متراژ حدودي در شرايط و اسناد مناقصه قيد شده است . اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان آذربايجان شرقي