طاهرنژاد: اين سازمان در امر ساماندهي گلزارهاي شهدا نسبت به شش ماه اخيرصعود 11 پله اي داشته است

تاریخ انتشاردوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۸۸ ساعت ۰۸:۱۵
کد مطلب : ۱۲۳۳۹
طاهرنژاد: اين سازمان در امر ساماندهي گلزارهاي شهدا نسبت به شش ماه اخيرصعود 11 پله اي داشته است
طاهرنژاد رييس سازمان شرق استان تهران گفت اين سازمان در ساماندهي گلزارهاي مطهر شهدا نسبت به شش ماهه قبل يازده پله صعود داشته است ايشان افزودنداين سازمان با بهره گيري از نيروهاي مستعد و فعال در زمينه ساماندهي اين گلزارها و عقد قرارداد با طراحان وپيمانکاران مجرب و همچنين نظارت مستقيم سازمان موفق به صعود پله اي در اين امر مهم شده است لازم به ذکر است سازمان شرق بعد از تهران بزرگ در مرتبه هشتم قرار دارد