مظاهري: چهارمين دوره آموزش مهارت زندگي در اسلامشهر برگزارشد

تاریخ انتشارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۰۸:۲۸
کد مطلب : ۱۲۹۷۱
مظاهري: چهارمين دوره آموزش مهارت زندگي در اسلامشهر برگزارشد
مظاهري رييس اداره بنيادشهيدوامورايثارگران اسلامشهرگفت چهارمين دوره آموزش مهارت زندگي با موضوع برنامه ريزي تحصيلي در مدرسه شاهد راهنمايي پسرانه شهيدکاظمي و باهمکاري معاونت فرهنگي و تعاون سازمان در اسلامشهر با حضور جمعي از خانواده هاي شاهدو ايثارگربرگزارشد ايشان افزودند در اين کلاس خانم خالق پور از کارشناسان ارجاع بنياد اردلان ازکارشناسان آموزش عمومي و همچنين استادصالحي جهت پاسخگويي به خانواده هاي شاهد و ايثارگر حضور داشتند