کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

مظاهري: چهارمين دوره آموزش مهارت زندگي در اسلامشهر برگزارشد

23 آبان 1388 ساعت 8:28


مظاهري رييس اداره بنيادشهيدوامورايثارگران اسلامشهرگفت چهارمين دوره آموزش مهارت زندگي با موضوع برنامه ريزي تحصيلي در مدرسه شاهد راهنمايي پسرانه شهيدکاظمي و باهمکاري معاونت فرهنگي و تعاون سازمان در اسلامشهر با حضور جمعي از خانواده هاي شاهدو ايثارگربرگزارشد ايشان افزودند در اين کلاس خانم خالق پور از کارشناسان ارجاع بنياد اردلان ازکارشناسان آموزش عمومي و همچنين استادصالحي جهت پاسخگويي به خانواده هاي شاهد و ايثارگر حضور داشتند


کد مطلب: 12971

آدرس مطلب: http://www.isaar.ir/fa/news/12971/مظاهري-چهارمين-دوره-آموزش-مهارت-زندگي-اسلامشهر-برگزارشد

ايثار
  http://www.isaar.ir