آگهی مزایده رستوران مجموعه توانبخشی بنیاد کرمان

تاریخ انتشاردوشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۳۷
کد مطلب : ۱۳۴۶۹۱
بنیادشهید و امورایثاگران استان کرمان در نظر دارد، رستوران مجموعه توانبخشی با ظرفیت 400 نفر و تجهیزات کامل ( آشپزخانه و سالن) واقع در سه راه سیلو _ بزرگراه امام  (ره)_ بعد از دانشکده شهید دادبین را از طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار کند.

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ نشر آگهی به مدت ده روز کاری برای بازدید و ارائه پیشنهاد به اداره پشتیبانی واقع در بزرگراه امام _ جنب اداره صنعت،معدن و تجارت  _ اداره بنیاد شهید و امورایثارگران استان کرمان _ اداره پشتیبانی مراجعه فرمایند.