آگهی مزایده خودرو

تاریخ انتشارسه شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۰۵
کد مطلب : ۱۴۵۱۸۱
بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در نظر دارد تعداد هفده دستگاه خودروی متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی با بالاترین قیمت پیشنهادی نسبت به قیمت کارشناسی به صورت نقد واگذار نماید. لذا از متقاضیان محترم دعوت می گردد از تاریخ 25/09/1394 تا پایان مورخ 06/10/1394 همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14 به استثنای ایام تعطیل جهت اخذ اطلاعات و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

1- آخرین مهلت قبول پیشنهادات 06/10/1394 پایان وقت اداری ساعت 14 بعدازظهر
2- زمان و تاریخ بازگشائی پیشنهادها: چهارشنبه 05/10/94 ساعت 9 صبح طبقه چهارم ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی - مشهد انتهای بلوار مدرس

محل بازدید: مشهد- بلوار شهید رستمی- شهید رستمی 27/2 ( مرکز بازتوانی جانبازان )
                                      تلفن تماس: 33130210
                            بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی