آموزش مهارتی سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای کارکنان معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد

تاریخ انتشارسه شنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۳
کد مطلب : ۱۵۹۰۹۲
یک دوره آموزش مهارت کاربردی از سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای تمامی مدیران و کارشناسان معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد برگزار شد.
آموزش مهارتی سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای کارکنان معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد

باپیگیری معاونت و همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری (معاونت تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات) یک دوره آموزش مهارت کاربردی از سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای تمامی مدیران و کارشناسان معاونت برگزار گردید . و در پایان گواهینامه مهارت به آنان اهداء شد.
شایان ذکر است به استناد مجوز شماره 41234/91/200 مورخ 23/9/1394 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ، گواهینامه مزبور برای 8 ساعت آموزش عمومی صادر گردیده است.
انتهای پیام/