آگهی مزایده خودروهای بنیاد

تاریخ انتشارشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۹
کد مطلب : ۱۵۹۴۸۶
«آگهی مزایده »
 
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان در نظر دارد تعدادی از خودروهای مختلف خود را از طریق مزایده عمومی به شرح جدول زیر به فروش برساند لذا متقاضیان می توانند از روز یکشنبه مورخه 15/1/95 بمدت ده روزکاری جهت بازدید و دریافت فرم مزایده به این اداره کل واقع درمیدان معلم ( اداره پشتیبانی ) مراجعه وبعد از اخذ فرم نسبت به تکمیل آن اقدام و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخه 25/1/95 در پاکت در بسته شده به دبیر خانه بنیاد شهید و امور ایثارگران تحویل و رسید دریافت نمایند .
 
ردیف نام خودرو مدل قیمت پایه
1 پژو 405 88 000/000/133
2 پژو 405 88 000/000/122
3 پژو 405 88 000/000/135
4 پژو 405 88 000/000/120
5 پژو 405 88 000/000/136
6 پژو 405 دوگانه 86 000/000/120
7 پژو پارس 88 000/000/160
 
شرکت کنندگان در مزایده جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن 33326058- 023اداره پشتیبانی تماس حاصل نمایند .
" هزینه آگهی کارشناسی به عهده برندگان مزایده می باشد . "
 
 
 
                                   
                                                       بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان