آگهي مناقصه

خدمات پشتیبانی

تاریخ انتشارچهارشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۲
کد مطلب : ۱۵۹۸۵۹
خدمات پشتیبانی
آگهي مناقصه
 
موضوع: انجام امورات مربوط به خدمات نقليه اي (راننده) خدمات تنظيفات،خدمات پذيرايي و تشريفات (آبدارخانه) ساختمانهاي تحت پوشش اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اردبيل و شهرستانهاي تابعه در سال 1395 
نمايندگان شركت‌ها مي‌توانند با در دست داشتن معرفي‌نامه از تاريخ چاپ آگهي نوبت اول (24/01/1395) به مدت 7 روز براي دريافت اسناد مناقصه مراجعه نمايند.
اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اردبيل