استخدام فرزندان جانبازان وآزادگان جزو مصوبات دولت خدمتگزار قرار گرفت

تاریخ انتشاردوشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۲۰
کد مطلب : ۱۶۱۵۶
استخدام فرزندان جانبازان وآزادگان جزو مصوبات دولت خدمتگزار قرار گرفت
به لطف خدا وپيگيري هاي بعمل آمده استخدام فرزندان جانبازان وآزادگان جزو مصوبات دولت خدمتگزار قرار گرفت در راستاي ابلاغ آيين نامه اصلاحي تسهيلات استخدامي فرزندان شاهد وفرزندان جانبازان در صد وبالاتر با مصوبه هيئت محترم وزيران که توسط معاون اول رئيس جمهور محمد رضا رحيمي ابلاغ گرديد گفت گويي خواهيم داشت با امير خجسته رئيس سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران استان همدان براي اطلاع در خصوص تسهيلات استخدام فرزندان شاهد که در گذشته صورت مي گرفته توضيحاتي را بيان بفرماييد؟ همانطور که مستحضريد در گذشته قانون قانون استخدامي تسهيلات فقط براي فرزندان شهدا بوده است بطوري که هرگاه نهاد يا دستگاهي جهت جذب نيرو تقاضاي نيروي کار مي کرد موظف بود تا حداقل از سهميه استخدامي خود را به فرزندان شهدا اختصاص دهد که مي شود با احراز مشمولين واجد شرايط به درصد بالاتر ي ارتقا يابد با توجه به ابلاغ آئين نامه اصلاح تسهيلات استخدامي وضعيت سهميه در حوزه شاهد وايثارگر چگونه است؟ هيئت محترم وزيران در جلسه اي بنا به پيشنهاد بنياد شهيد وامور ايثارگران به استناداصل يکصد وسي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آئين نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد وجانبازان وبالاتر را در ماده وشش تبصره آماده وبه کليه دستگاههاي اجرايي ابلاغ کرده که در اهم آن سهميه فرزندان شاهد به فرزندان جانبازان وبالاتر تسري يافت ،در بيان واضحتر اگر در هنگام استخدام در صورت تکميل نشدن سهميه از فرزندان شاهد مي توان از فرزندان جانبازان به بالاتر براساس در صد جانبازي معرفي وآنان را استخدام نمود،نکته قابل توجه اين است که فرزندان شاهد وفرزندان جانبازان فوق الذکر از شرط جنسيت وشرط رشته تحصيلي معاف هستند يعني در صورت نياز به استخدام براي جذب از سهميه شاهد وايثارگر نوع جنسيت ورشته تحصيلي مهم نبوده وبايد طبق مصوبه دستگاهها تا جذب کامل سهميه افراد مد نظر را بدون در نظر گرفتن جنسيت اقدام به استخدام نمايند آيا نکته قابل توجهي در آئين نامه مي باشد که به آن اشاره کنيد؟ کليه مواد اين آئين نامه مهم و باعث خرسندي است اما نکته قبل توجه آئين نامه اين است که شرايط جهت جذب فرزندان با مدرک ديپلم فراهم گرديده که تا قبل از اين مصوبه اين شرايط فراهم نبوده است مطلب قابل بيان ديگر اينکه مي توان به آن اشاره کرد اين است که فرزندان شاهد وجانباز مشمول کارورزي بعد از کارورزي در دستگاه ذيربط ملزم به عقد قرارداد کار معين با آنها کرده وبعد از سه سال بايد نسبت به پيماني کردن آنان اقدام گردد افق اين آئين نامه را چطور مي بينيد ؟بنده اين فرصت را غنيمت شمرده وبا استعانت از کلام ناب رهبري که امسال را سال همت مضاعف وکار مضاعف ناميده اند عرض کنم که افق اين آئين نامه بسيار روشن است البته يک همت همگاني را در عرصه مديران مي طلبد تا بتوان گامي در راستاي اعتلاي ايران اسلامي ومقام شامخ شهدا وبازماندگان آنان در بخش استخدامي فرزندان شاهد وجانبازان به بالا برداشت اگر دستگاهي از پذيرش فرزندان واجد شرايط فوق الذکر به بهانه عدم تناسب مدرک تحصيلي آنان از پذيرش آنان خوداري کردند راه حلي انديشيد ايد ؟ کميته اي هر روز يکبار در استانداري تشکيل داده مي شود و اين گونه موارد بررسي وتعيين تکليف خواهد شد