طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اصلاح و تصویب شد

تاریخ انتشارچهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۹
کد مطلب : ۱۶۳۱۰۵
سعید عندلیبی گفت: نمایندگان در جلسه علنی دوشنبه 20 اردیبهشت ماه 1395 با طرح اصلاح ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری، اعاده شده از سوی شورای محترم نگهبان موافقت کردند.
طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اصلاح و تصویب شد
 معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت:
براین اساس طرح مذکور مقرر شده است:
ماده واحده ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 8/7/1386 و کلیه دستگاه­هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می­کنند، ممنوع می­باشد.
تبصره 1ـ مقامات مذکور در ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم­طرازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 70% و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه ناشی از اصل 110 قانون اساسی از شمول این قانون مستثنی می­باشند.
تبصره 2ـ دستگاه­های موضوع این قانون درصورت لزوم می­توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق­الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می­شود.
تبصره 3ـ دستگاه­های مشمول مکلفند ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده­اند را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سمت و پست خود را ترک نمایند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره 4ـ کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری، صنعتی نیز مشمول این قانون می­باشند.
تبصره 5ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 15/8/1384 و ماده (91) قانون استخدام کشوری ـ مصوب 31/3/1345، ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 8/7/1386 و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 15/10/1389 نسخ می­شود.
این مصوبه درصورت تأیید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.
پایان پیام