برنامه‌ريزي جهت تأمين نيازهاي آموزشي دستگاه‌هاي اجرايي از طريق بورس های آموزشی خارج از کشور

برنامه‌ريزي جهت تأمين نيازهاي آموزشي دستگاه‌هاي اجرايي از طريق بورس های آموزشی خارج از کشور

تاریخ انتشاردوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۸
کد مطلب : ۲۰۸۱۳۹
به استناد نامه شماره ۱۱۷۹۰۴۲ تاريخ ۳۱/۲/۱۳۹۶ سازمان اداري واستخدامي كشور درخصوص  اجراي ماده (۲) دستورالعمل نحوه توزيع بورس‌هاي آموزشي خارج از كشور و به منظور برنامه‌ريزي جهت تأمين نيازهاي آموزشي دستگاه‌هاي اجرايي از طريق كشورهاي بورس دهنده براي سال ميلادي ۲۰۱۸ به صورت انفرادي و يا كشور محور، خواهشمند است عنوان دوره آموزشي تخصصي مورد نياز را كه امكان تأمين آنها در داخل كشور وجود ندارد، بر اساس فرم پيوست با ذكر عناوين فارسي و انگليسي به اين اداره كل ارسال نمايید.
همچنين چنانچه آن حوزه در زمينه خاصي داراي تجربه موفق و دانش بومي سطح دستگاهي است كه قابل ارائه در سطح منطقه‌اي مي‌باشد، مي‌تواند طرح پيشنهادي خود را (شامل عنوان و موضوع ، اهداف و ضرورت، گروه‌هاي شغلي مرتبط و مخاطبان، محورها و سرفصل‌هاي آموزشي، مدت زمان و ساعات آموزشي، مجري دوره، و ..) جهت اقدامات بعدي به اين اداره كل  ارسال نمايد .