آزمون دوره هاي آموزشي بهبود مدیریت

آزمون دوره هاي آموزشي بهبود مدیریت

تاریخ انتشارچهارشنبه ۲۱ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۶
کد مطلب : ۲۱۰۸۰۲
آزمون دوره هاي آموزشي بهبود مدیریت (آموزش های مدیریتی مدیران حرفه ای)از تاریخ 12/04/1396 از طريق سامانه فراگیردر اداره آموزش كاركنان برگزار مي گردد. «اداره كل توسعه منابع انساني»