پيامد هاي زلزله شهرستان دورود

تاریخ انتشارپنجشنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۳۰
کد مطلب : ۲۱۴۶۷
پيامد هاي زلزله شهرستان دورود
روز شنبه ساعت صبح زلزله بخش اعظمي ازمنازل مسکوني همشهريان دورود راتخريب کرد دراين رابطه به منازل جمع زيادي از خانواده هاي شهداءوايثارگران شهرستان مذکورخسارتهاي جدي واردگرديده بطوري که حتي برخي از منازل قابل استفاده نمي باشدحال باتوجه به فرارسيدن فصل سرما ونبود سرپناه اين عزيزان با مشکلات عديده اي مواجعه هستند که براي رفع مشکل مکررا به بنياد شهيد وامور ايثارگران شهرستان دورود و ستاد استان مراجعه مينمايند