چهل و یکمین جلسه کمیته سرمایه انسانی در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع برگزار گردید

چهل و یکمین کمیته سرمایه انسانی

تاریخ انتشاريکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۴
کد مطلب : ۲۲۱۷۲۳
چهل و یکمین کمیته سرمایه انسانی
چهل و یکمین جلسه کمیته سرمایه انسانی در مورخ 15/7/96 با حضور اعضاء تشکیل و مقرر گردید درخصوص رعایت شرایط احراز مشاغل اختصاصی با سازمان اداری واستخدامی کشور مکاتبه و پیشنهادات لازم ارائه شود .