چهل ودومین جلسه کمیته سرمایه انسانی

چهل ودومین جلسه کمیته سرمایه انسانی در روز چهارشنبه مورخ 3/8/96

تاریخ انتشاريکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۵
کد مطلب : ۲۲۴۱۷۷
چهل ودومین جلسه کمیته سرمایه انسانی در روز چهارشنبه مورخ 3/8/96
چهل ودومین جلسه کمیته سرمایه انسانی در روز چهارشنبه مورخ 3/8/96 با حضور اعضاء تشکیل ومراتب ذیل پس از بررسی مورد تصویب و ابلاغ قرار گرفت :
1) نحوه ارزشیابی به صورت الکترونیکی مربوط به سالهای 1395و 1396
2) موارد مأموریت ، تمدید مأموریت ، انتقال