]چهل و سومین جلسه کمیته سرمایه انسانی در روز چهارشنبه مورخ 7/9/96

]چهل و سومین جلسه کمیته سرمایه انسانی در روز چهارشنبه مورخ 7/9/96
تاریخ انتشارچهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۶
کد مطلب : ۲۲۷۶۱۲
]چهل و سومین جلسه کمیته سرمایه انسانی در روز چهارشنبه مورخ 7/9/96
چهل و سومین جلسه کمیته سرمایه انسانی به ریاست معاون محترم توسعه مدیریت و منابع در مورخ 7/9/96 با حضور اعضاء و میهمانان تشکیل و موارد ذیل مورد بررسی و تصویب قرار گرفت .
1-دوره های آموزشی مورد تقاضای واحدها در چارچوب مقررات و نیازهای سازمان
2-انتقال ، مأموریت و تمدید مأموریت کارکنان