کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

استخدام فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان بالاي 25 درصد ‌‌در ‌‌‌تهران بلامانع است

10 بهمن 1389 ساعت 10:11


استخدام فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان بالاي درصد ‌‌در ‌‌‌تهران بلامانع است نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران ‌تصميمات جديدي اتخاذ کردند که از سوي‌ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است به گزارش حيات ، ‌نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران در جلسه مورخ ‌به استناد اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره مورخ تصميمات جديدي اتخاذ کردند که از سوي محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است براساس تصميمات اين کارگروه، معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت راه و ترابري بايد به همراه پژوهشکده‌هاي حمل و نقل، هواشناسي، آموزشکده‌ علمي کاربردي راه و ترابري، دانشگاه صنعت هواپيمايي کشوري، اداره کل استانداردها و گواهينامه‌هاي دريانوردي، مرکز تحقيقات سازمان بنادر و دريانوردي، مرکز تحقيقات راه آهن، مرکز آموزش راه آهن، مرکز آموزش فنون هوايي، مرکز آموزش هما، دفتر آموزش و مطالعات اجرايي شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور، معاونت آموزش پژوهش شرکت آزمايشگاه فني و مکانيک خاک، مؤسسه قير و آسفالت ايران و دفتر برنامه‌ريزي آموزش سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي با هماهنگي استانداري اصفهان ظرف يک ماه به فولاد‌شهر استان اصفهان منتقل و در ساختمان مخابرات مستقر شوند چنانچه ساختمان مذکور در زمره ساختمان‌هاي دولتي باشد، با نظر معاون اول رئيس جمهور، عنوان بهره‌بردار به وزارت راه و ترابري تغيير مي‌يابد و چنانچه در زمره اموال شرکت مخابرات باشد، معوض آن از محل فروش املاک در اختيار وزارت راه و ترابري در تهران با ساير استان‌ها تأمين شود ‌معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نيز موظف است رديف‌هاي اعتباري مؤسسات مذکور در بند را حذف و يک رديف اعتباري براي معاونت آموزش و تحقيقات وزارت راه و ترابري پيش‌بيني کند همچنين چنانچه ظرف دو ماه انتقال معاونت آموزش و تحقيقات و مؤسساتي که بر اساس مصوبات کار‌گروه بايد به اصفهان منتقل شوند، عملياتي نشود، با گزارش معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مکلف است رديف اعتباري اختصاصي به معاونت ياد شده را نيز حذف کند وزيران آموزش و پرورش و راه و ترابري هم موظفند ساختمان‌هاي وزارت آموزش و پرورش و وزارت راه و ترابري را پس از ارزيابي با هم معاوضه و نتيجه را به کارگروه گزارش کنند معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور بر فرآيند انجام کار نظارت و پيگيري کند ‌نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران همچنين مقرر کردند سازمان بنادر و دريانوردي تا بهمن سال جاري با هماهنگي استانداري هرمزگان به استان هرمزگان منتقل شود و ساختمان فعلي سازمان بنادر و دريانوردي نيز به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تحويل و يک باب ساختمان مناسب با ظرفيت استقرار حداکثر يکصدنفر در اختيار سازمان مذکور براي انجام وظايف صرفا ستادي قرار گيرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز موظف است زمينه خروج پانصد نفر از کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي را به روش‌هاي بازنشستگي، بازخريدي و يا انتقال از شهر تهران و همچنين انتقال به ساير دستگاه‌هاي اجرايي فراهم و نتيجه را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گزارش کند بر اين اساس، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است نسبت به انتقال سازمان‌هاي حج و زيارت و اوقاف و امور خيريه به استان قم اقدام و نتيجه را به کارگروه گزارش کند همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد فهرست اسامي نفر کارکنان منتقل شده از تهران را به همراه تصوير احکام کارگزيني آنها براي بررسي و ثبت در سوابق به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ارسال کند و ‌فهرست استان‌هاي مناسب براي استقرار سازمان حسابرسي را نيز در اختيار معاونت توسعه مديريت و سرمايه رئيس جمهور قرار دهد استانداران استان‌هاي موردنظر هم موظفند ساختمان لازم براي استقرار ادارات سازمان حسابرسي را تأمين کنند براساس تصميم ‌نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران، سازمان امور مالياتي کشور نيروي انساني مورد نياز خود را از محل سهم چهل درصد کاهش نيروهاي ستاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و مراکز وابسته که بايد از تهران خارج شوند، تأمين مي‌کند وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز موظف است نسبت به انتقال معاونت دانشجويي به استان سمنان اقدام کند همچنين نهاد رياست جمهوري بايد نسبت به کاهش چهل درصد کارکنان نهاد اقدام و گزارش اقدامات را به کارگروه ارائه کند وزارت کشور نيز بايد نسبت به کاهش چهل درصد کارکنان خود در ستاد اقدام و گزارش اقدامات را به کارگروه ارائه کند همچنين مقرر شده است معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نسبت به کاهش چهل درصد نيروي انساني خود در ستاد اقدام کند و در صورت نياز به نيروي متخصص جايگزين با همکاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اقدام و نتيجه را به کارگروه ارائه کند معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور بايد برنامه پنج ساله کاهش جمعيت تهران را با بهره‌گيري از مطالعات استانداري تهران تحت عنوان مهاجرت معکوس تدوين و به کارگروه ارائه کند کارکنان متقاضي انتقال از شهرستان‌هاي استان تهران نيز مشمول استفاده از تسهيلات مندرج در مقررات مربوط خواهند بود نيروهاي قرارداد انجام کار معين و مشخص که از استان تهران خارج و به استان‌هاي ديگر منتقل مي‌شوند، مشمول محدوديت مقرر در ضوابط اجرايي قانون بودجه نخواهند بود همچنين استخدام فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر داراي تخصص و حداقل تحصيلات دانشگاهي در دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني شهر تهران بلامانع است ‌نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران مقرر کردند گمرک جمهوري اسلامي ايران اختيارات گمرکات واقع در مناطق مرزي را افزايش داده و نتيجه را به کارگروه اعلام کند گمرک جمهوري اسلامي ايران بايد ترتيبي اتخاذ کند که بخشي از گمرکات تهران به استان‌هاي مرکزي، قم و ساير استان‌هاي همجوار منتقل و نتيجه اقدامات به کارگروه گزارش شود


کد مطلب: 23525

آدرس مطلب: http://www.isaar.ir/fa/news/23525/استخدام-فرزندان-شهدا-جانبازان-بالاي-25-درصد-در-تهران-بلامانع

ايثار
  http://www.isaar.ir