معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد استان گلستان عنوان کرد

آگهی مناقصه عمومی 97/1

تاریخ انتشاريکشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۳
کد مطلب : ۲۴۱۶۶۳
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان از برگزاری آگهی مناقصه عمومی نوبت اول این بنیاد خبرداد.
آگهی مناقصه عمومی 97/1
به گزارش ایثار واحد گلستان: مناقصه عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران با موضوع انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی، سرویس و خدمات پذیرایی ساختمان‌های تحت پوشش بنیاد برگزار می‌شود.
مهدی خسروی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استان گلستان  گفت: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir صورت خواهد گرفت.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 97/01/22 رأس ساعت 08:00
مهلت زمانی دریافت اسناد: ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاریخ 97/01/29
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‌ها: ساعت 19 روز یکشنبه تاریخ 97/02/09
زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه تاریخ 97/02/11
وی افزود: اسناد و مدارک ارائه‌شده طبق ضوابط و مقررات به‌ویژه قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های مربوطه و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررسی می‌گردد.
انتهای پیام/