آگهی عمومی مناقصه یک مرحله ای شماره 1/ 97

تاریخ انتشارسه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۳
کد مطلب : ۲۴۳۵۹۰
آگهی عمومی مناقصه یک  مرحله ای شماره  1/ 97
 
 

نام مناقصه گذار: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان
موضوع مناقصه:
 
موضوع میزان سپرده شرکت در مناقصه به ریال شماره مناقصه
انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی ساختمانهای تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان 300/000/000   97/1
 
 مهلت دریافت اسناد:
نمایندگان شرکتها می توانند از تاریخ انتشار  آگهی (97/2/3) تا پایان وقت اداری روز دوشنبه  مورخ 97/2/10 از طریق سامانه ستاد ایران نسبت به دریافت اسناد اقدام  نمایند .

محل دریافت اسناد مناقصه : سامانه تدارکات اکترونیکی دولت  ستاد ایران  به ادرس (www.setadiran.ir  )

مهلت تکمیل و ارائه اسناد و قیمت پیشنهادی:  تاپایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ  97/2/23 می باشد

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و قیمت پیشنهادی : ساعت 10 روز دوشنبه مورخ  97/2/24 می باشد .

اسناد و مدارک ارایه شده طبق ظوابط و مقررات بویژه قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های  مربوطه و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررسی می گردد.