مناقصه انجام امور خدماتی نظافتی و سرویس خدمات پذیرایی ساختمان های تحت پوشش

تاریخ انتشاردوشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۶
کد مطلب : ۲۴۵۷۳۹