آگهی تجدید مناقصه انجام امور خدماتی نظافتی و سرویس خدمات پذیرایی ساختمان های تحت پوشش

تاریخ انتشارشنبه ۲ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۴
کد مطلب : ۲۴۹۶۷۶