فراخوان مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای)

تاریخ انتشارپنجشنبه ۱۵ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۳
کد مطلب : ۲۵۸۲۰۹
فراخوان مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای)
باسمه تعالی
فراخوان مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای)
شماره مناقصه: 97/3
نوبت اول
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین در نظر دارد پروژه با مشخصات ذيل را از طريق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به پيمانکاران واجد شرايط و رتبه‌بندی شده که دارای گواهينامه تشخيص صلاحيت معتبر و ظرفيت کاری آزاد مي‌باشند، از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir واگذار نمايد.
لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان مناقصه در سامانه 97/06/17 می‌باشد. محل دريافت اسناد مناقصه از دريافت تا تحويل از طريق درگاه مذکور انجام خواهد شد.
موضوع: تکمیل ساختمان و محوطه سازی مجتمع فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثارگران قزوین
1- محل اجرای پروژه: کیلومتر 2 جاده قزوین – بوئین زهرا
2- مبلغ برآورد: 35/000/000/000 ریال
3- مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 1/750/000/000 ریال
4- تاريخ بازگشايي پاکت‌ها: 9/07/97
5- مدت اجرای پروژه: 9 ماه
6- تامين اعتبار پروژه عمرانی از محل اسناد خزانه اسلامی می‌باشد.
7- نوع تضمين شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی
8- محل تسليم تضمين شرکت در مناقصه: امور مالی بنیاد استان قزوین
9- آخرین مهلت تسليم تضمين شرکت در مناقصه: پایان وقت اداری 97/07/01
10- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاريخ 1397/06/19 الی 1397/06/22
11- تاريخ مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 1397/06/23 الی 1397/07/01
12- این آگهی دو نوبت در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر می‌شود.
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مرکز 41934-021
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین