آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات شماره 1-97

تاریخ انتشارسه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۳
کد مطلب : ۲۶۶۵۹۴
بنیادشهید و امورایثارگران استان مرکزی در نظر دارد یک باب مغازه تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده 200970524700001 بصورت الکترونیکی به فروش برساند.
آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات شماره 1-97
به گزارش ایثار واحد"استان مرکزی"،بنیادشهید و امورایثارگران استان مرکزی در نظر دارد یک باب مغازه تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده 200970524700001 بصورت الکترونیکی به فروش برساند.
تاریخ انتشار: 20/08/1397         مهلت دریافت اسناد مزایده : 03/09/1397      تاریخ بازدید:(21/08/97 لغایت10/09/97)
مهلت ارسال پیشنهاد : از تاریخ 01/09/1397  تا تاریخ 13/09/1397
تاریخ بازگشایی : 14/09/1397                      تاریخ اعلام برنده : 15/09/1397
برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد. و در ضمن کلیه اطلاعات ملک فوق شامل مشخصات و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده ، قابل مشاهده،بررسی و انتخاب می باشد.
انتهای پیام/