فرماندار تکاب از جانبازان بستري شده در بيمارستان شهداي اين شهرستان عيادت کردند

تاریخ انتشاريکشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۰۸:۴۶
کد مطلب : ۲۶۶۶۶
فرماندار تکاب از جانبازان بستري شده در بيمارستان شهداي اين شهرستان عيادت کردند
داعي فرماندار تکاب به همراه جمعي از مسئولين با حضور در بيمارستان شهداي اين شهرستان از جانبازان بستري عيادت و ضمن دلجويي ازآقايان الطافي و جعفري جهت بهبود وضعيت حال آنها ديدار کردند