شماره تماس ادارات بنیاد استان سمنان

تاریخ انتشارسه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۳۳
کد مطلب : ۲۷۵۰۳۶
شماره تماس ادارات بنیاد استان سمنان
ردیف نام و نام خانوادگی سمت   شماره مستقیم پیش شماره فاکس
1 محمد یزدانی  مدیر کل   023_33341324 023 33321616
2 مجتبی بخشی غلامی رئیس دفتر مدیر کل   023_33341324 023 33321616
3 حبیب ا... ابراهیمی نسب رئیس اداره ارتباطات و مراجعات   023_33331215 023 33321616
4   معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی   023-33328880 023 33321616
5 احمد رضا جعفری معاون بهداشت و درمان   023-33324039 023 33321616
6 علی اکبرمعینیان معاون تعاون و امور اجتماعی   023-33341371 023 33321616
8 علی اکبررستگار معاون فرهنگی و پژوهشی   023-33360511 023 33321616
9 سید محمد کرمی میر کلائی رئیس اداره حراست   023- 33322727- 023 33334567
10   تلفنخانه ستاد استان   33326058-33326058-023 023 *
11 سید رضی نبوی چاشمی  رئیس بنیاد سمنان   023-33339888 023 33345753
11 حمید رضا رضائی رئیس بنیاد شاهرود   023-32331691 023 32331691
12 سید علی میر علی اکبری رئیس بنیاد دامغان   023- 35261615 023 35246065
13 احمد نورانی رئیس بنیاد مهدیشهر   023- 33626553 023 33626553
14 حسن صفوی پناه رئیس بنیاد گرمسار   023- 34205624 023 34202421
15 حسین شوریابی رئیس بنیاد آرادان   023- 34544208 023 34543515
16 محسن چین سری رئیس بنیاد میامی   023- 32623991 و 2 023 32623991
17 ابوالفضل کردی سرپرست بنیاد سرخه   023- 33615651 023 33615651
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حوزه ریاست   حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
مدیرکل آقای محمد یزدانی  231       219
مشاور مدیرمدیرکل آقای حسین صفا  226   رییس امور کارکنان خانم صباغیان 214
مسئول دفتر آقای بخشی غلامی 222   رییس پشتیبانی آقای حسینی 210
حقوقی آقای احمدی 202   کارشناس امورکارکنان خانم ذبیحی 215
آقای دلیر     کارشناس فنی و مهندسی آقای آراسته 210
رییس حراست آقای کرمی 227   رییس اداره فناوری آقای تقی یحیایی 218
کارشناس حراست آقای مرادی 225   کارشناس فناوری آقای مهدی یحیایی 217
نگهبانی آقای زیاری 272   رییس اداره مالی آقای ابراهیمیان 208
هاتف وروابط عمومی آقای ابراهیمی نسب 232   کارشناس مالی آقای محمد رضا قدس 203
دبیرخانه خانم رضایی 244     آقای داودی  
هاتف خانم خالصی 233   کارشناس مالی آقای حمید قدس 204
حوزه معاونت بهداشت ودرمان   کارشناس مالی حسن کرمی 205
معاون درمان آقای جعفری 259   دیوان محاسبات خانم عراقی 206
رییس اداره درمان آقای قربانی 258   تلفنخانه آقای دوستمحمدی 201
کارشناس درمان آقای دامغانیان 257   آبدارخانه آقای عبدوس 271
صندوق شاهد   آقای خیرالدین
رییس صندوق آقای کلامی 262   امور بازنشستگان آقای ارغان 270
کارشناسان  صندوق آقای معرفت 263   سرایداری آقای مرادی نسب 248
آقای امیرجان     آقای زیاری  
حوزه معاونت فرهنگی   حوزه معاونت تعاون
معاون فرهنگی آقای رستگار 267   معاون تعاون آقای معینیان 236
رییس اسناد خانم ذوالفقاری 264   رییس مسکن آقای فدایی اسلام 230
رییس آموزش آقای فولادی 251   رییس پذیرش آقای پیوندی 235
کارشناس  مسئول    دانش پژوهان خانم ترحمی 265   رییس اشتغال آقای سلامت منش 239
کارشناس فرهنگی آقای زارعی 255   کارشناس پذیرش آقای سه گانه 234
کارشناس اردویی آقای محمدی 260   رییس تسهیلات آقای خیرآبادی 239
           
  کارشناس تسهیلات آقای قیومی 238
  کارشناس تسهیلات خانم یاراحمدی 233
       
  کارشناس مسئول مددکاری خانم امین 212
  کارشناس مددکاری خانم محمودیان 213
  کارشناس گلزارها آقای حقدوست 230
  کارشناس اشتغال آقای حدادی 241